ศึกษาพระนางพญาแดง หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จแดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จแดง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จกรุวัดลาดบัวขาว พิมพ์มีหู หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต 2485 บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จกรุวัดลาดบัวขาว หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต พิมพ์เจดีย์เล็ก 2485 บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จ พิมพ์คะแนน รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529 บน Youtube
ศึกษาพระนางพญา รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529 บน Youtube
ศึกษาพระปิดตา ผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม อชิโต วัดหอยราก นครศรีธรรมราช บน Youtube
ศึกษาเหรียญพระประจำวัน อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2500 บน Youtube
ข้อศึกษาเกี่ยวกับคราบน้ำว่าน ที่ปรากฏบนพระสมเด็จรุ่นสุดท้าย ของหลวงพ่อชาญณรงค์ ปี 2529
ศึกษาพระยอดขุนพล อ.ชุม ไชยคีรี 2497 บน Youtube
ศึกษาพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ อ.ชุม ไชยคีรี พิธีวัดถ้ำเขาเงิน จังหวัดชุมพร ปี 2511 บน Youtube
ศึกษาเปรียบเทียบพระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อ.ชุม ไชยคีรี 2497 เก๊-แท้ บน Youtube
ศึกษาพระกลีบบัวเทพนิมิตร อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2496 บน Youtube
ศึกษาพระนาคปรกเทพนิมิตร อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2496 บน Youtube
ศึกษาโค้ดเจดีย์ด้านหลังพระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2497 บน Youtube
ศึกษายันต์นะเข้าหาบนด้านหลังขุนแผน 2497 อ.ชุม ไชยคีรี บน Youtube
ศึกษาพระขุนแผน พิมพ์เล็ก อ.ชุม ไชยคีรี 2497 บน Youtube
ศึกษาพระสมเด็จ ผงบารมีพระบรมธาตุ อ.ชุม ไชยคีรี 2497 บน Youtube
ศึกษาพระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ อ.ชุม ไชยคีรี 2497 บน Youtube
ศึกษาพระชินราชท่าเรือ พิมพ์ใหญ่ อ.ชุม ไชยคีรี 2497 บน Youtube
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497 หลังเจดีย์กลับ
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497
พระสมเด็จรุ่นสุดท้าย พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529 (ขายแล้ว)
พระนางพญากรุดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก
พระสมเด็จ ผงบารมีพระบรมธาตุ อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2497
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระขุนแผนพิมพ์เล็ก แช่น้ำมัน อ.ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ปี 2497 (ขายแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ อ.ชุม ไชยคีรี วัดพระบรมธาตุ ติดรางวัลที่ 3 (ขายแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระนางพญาดอนลาน หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร-หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ปลุกเสก (จองแล้ว)
พระสมเด็จพิมพ์คะแนน เนื้อโลหะ เจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง ปี 2500
พระสมเด็จพุทธคยา หลวงปู่โต๊ะ รุ่นเยือนอินเดีย
พระหลวงพ่อจง กำแพงแก้ว ออกวัดรัมภาราม ลพบุรี
พระหลวงพ่อจง กำแพงแก้ว พิมพ์เล็ก ออกวัดรัมภาราม ลพบุรี
พระหลวงพ่อจง กำแพงแก้ว ออกวัดรัมภาราม ลพบุรี หัก หลังติดรูปลพ.จง
พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อโลหะ เจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง ปี 2500
พระยอดขุนพล บุเรงนอง หลังกบ กรุถ้ำ (ขายแล้ว)
พระขุนแผนปลัดทวี พิมพ์พลายเดี่ยว หลวงพ่อมุ่ย อ.นำ ปลุกเสก
พระผงนะปถมัง พิมพ์กลีบบัว อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2494 (ขายแล้ว)
พระหลวงปู่ทวด อ.นอง รุ่น M16 มีทับหลัง

                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่